Sản phẩm

P1000556

Máy ấp trứng SUNNEW 300

Giá: liên hệ

P1000552

Máy ấp trứng SUNNEW 600

Giá: liên hệ

DSC_0652

Máy ấp trứng SUNNEW 1200

Giá: liên hệ

Gồm 1 máy ấp và 1 máy nở. Tổng công suất 1.200 trứng

DSC_0652

Máy ấp trứng SUNNEW 2.000

Giá: liên hệ

Gồm 1 máy ấp và 1 máy nở. Tổng công suất 2.000 trứng

IMG_1143

Máy ấp trứng SUNNEW 3.000

Giá: Liên hệ

Gồm 1 máy ấp và 1 máy nở. Tổng công suất 3.000 trứng

IMG_1143

Máy ấp trứng SUNNEW 5.000

Giá: Liên hệ

Gồm 1 máy ấp và 1 máy nở. Tổng công suất 5.000 trứng

IMG_1143

Máy ấp trứng SUNNEW 10.000

Giá: Liên hệ

IMG_1143

Máy ấp trứng SUNNEW 14.000

Giá: Liên hệ

Các cơ quan truyền thông nói về chúng tôi

 • Thanh Niên
 • CAND
 • Dan Viet
 • VOV
 • Báo Thừa Thiên Huế
 • VTV Hue
 • VTV
 • Bao moi
 • Bao moi
 • KHNN
 • Tia Sang
 • Zing
 • VL
 • VL
 • VL
 • VL
 • VL